POHŘEBNÍ SLUŽBA MAJÁK - TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA JIČÍNA


Varianty pohřbů – možnosti smutečních obřadů

Pohřeb do země

Jedná se o klasické rozloučení se smutečním obřadem ve smuteční obřadní síni, obřad církevní v kostele, klášteře, modlitebně, kapli nebo domu smutku – a následným uložením rakve s lidskými pozůstatky do hrobu či hrobky.

Zpopelnění s obřadem

Jedná se o klasické rozloučení se smutečním obřadem ve smuteční obřadní síni, obřad církevní v kostele, klášteře, modlitebně, kapli nebo domu smutku – a následným zpopelněním lidských pozůstatků (zesnulé osoby) v krematoriu.

Urnu s popelem si poté vyzvednete v kanceláři Pohřební služby Maják Technických služeb města Jičína a následně Vám pomůžeme zajistit její uložení do hrobového místa  -  hrobu, hrobky, pod epitafní desku nebo přímé uložení popela do předem vyhloubené jamky na vsypové loučce – vsyp.

Zpopelnění bez obřadu

Jedná se o zpopelnění lidských pozůstatků (zesnulé osoby) v krematoriu bez účasti pozůstalých. 

© 2022 - Pohřební služba Maják - Technických služeb města Jičína, webové stránky od Hostujeme.cz, s.r.o. & Oktábec Tomáš