POHŘEBNÍ SLUŽBA MAJÁK - TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA JIČÍNA


POHŘEBNÍ SLUŽBA JIČÍN

Není v lidské moci znát skutečnou hodnotu okamžiku, dokud se nestane vzpomínkou.

Každý lidský život se skládá z řady nejrůznějších ztrát - náročných životních situací, krizí, havárií na životní dráze, neplánovaných zásahů do životních plánů, změn. Odchod blízkého člověka se řadí ke ztrátě nejtěžší. Bývá úzce spjat se ztrátou minulosti, ztrátou pocitu bezpečí, ztrátou energie, citů, lásky.

Pohřební služba Maják Technických služeb města Jičína je majákem, který svítí na cestu, octnete-li se v jedné z nejtěžších životních situací. Je navigačním bodem řešení Vašich nejbolestnějších lidských ztrát - naše bílé světlo značící bezpečný sektor budiž poklidným přístavem vlídného zázemí v nenadálém nečekaném pocitu nekonečné lidské opuštěnosti a bezradnosti.

MAJÁK je Mír v duši, Jistota péče a Kvalita služeb

Nonstop linka +420 737 269 888

V dramatickém víru neklidných rozbouřených vod plynoucího toku Vašeho života jsme připraveni být Vám nablízku a podat Vám pomocnou ruku radou i skutkem - slovem i činem.

Pohřební služba Maják Technických služeb města Jičína

MaJáK - Mír v duši + Jistota péče + Kvalita služeb 

Pohřební služba Maják Technických služeb města Jičína provozuje servis kompletních služeb smutečního rozloučení.

TRADICE Pohřební služby v Jičíně

Již od dob svého založení - jež nese pečeť své tradice, na základě získané koncese v roce 2003, provozujeme plnění objednávek svých přímých objednavatelů pohřbů nebo klientů, kteří sjednali smuteční rozloučení zprostředkovaně (u jakékoli jiné Pohřební služby).

Realizujeme květinové aranžmá, zajišťujeme hudební produkci, připravujeme rozšíření nabídkového sortimentu v souvislosti s nároky moderní doby profesního oboru.

Jsme připraveni nést část tíhy Vašeho zranění a jít kousek cesty s Vámi.

Pokud Vašeho zesnulého odvezla jiná než Vámi vybraná pohřební služba, nejste v žádném případě povinni u ní sjednat smuteční rozloučení.

ZAJIŠŤUJEME KOMPLEXNÍ POHŘEBNÍ SLUŽBY
  • sjednání a provádění smutečních obřadů
  • provozování smuteční obřadní síně v Jičíně
  • realizace sjednaných služeb a služeb s tím spojených
  • služby spojené s pohřbením
  • fyzické převzetí lidských pozůstatků včetně adm. agendy
  • fyzické převzetí lidských ostatků včetně adm. agendy
  • manipulace s lidskými pozůstatky a lidskými ostatky
  • transport lidských pozůstatků a lidských ostatků
  • provoz a údržba pohřebních vozů

OBRAŤTE SE NA NÁS

© 2022 - Pohřební služba Maják - Technických služeb města Jičína, webové stránky od Hostujeme.cz, s.r.o. & Oktábec Tomáš