POHŘEBNÍ SLUŽBA MAJÁK - TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA JIČÍNA


Ceník Správy hřbitovů Jičín

Provoz: Správa hřbitovů - ulice Ruská 544, Smuteční obřadní síň

Hřbitovy Jičín, Robousy, Popovice, Zebín, urnový háj Jičín

Ceník ve formátu pdf - platný od 1. 1. 2023

P.č.Položka ceníkujednotkasazba DPH

Cena bez DPH

Cena včetně DPH

800Vykopání a zahrnutí hrobu pro uložení rakve včetně exhumační separace - hloubka 1,6 mks15%

5 243,48

6 030,00

801Vykopání a zahrnutí hrobu pro uložení rakve včetně exhumační separace - hloubka 2,1 mks15%

5 791,30

6 660,00

 Při kopání hrobu v zimním období při promrzlé zemi nad 20 cm je účtován přípatek ve výši 25 %  

 

 

802Instalace a demontáž dočasné podlahy na hrobks15%

486,95

560,00

803Dekorace hrobu, HROBKY (např. černým suknem)ks15%

365,22

420,00

804Spuštění rakve do HROBKY - výkon 1 osoby1 osoba15%

182,61

210,00

805Spuštění rakve do hrobu - výkon 1 osoby1 osoba15%

182,61

210,00

806Výkon nosiče rakve - nesení rakve na vzdálenost větší než 10 m1 osoba15%

182,61

210,00

807Demontáž a montáž krycí desky HROBKY pro uložení rakveks15%

1 513,04

1 740,00

807aDemontáž a montáž krycí desky HROBKY (DVOJHROBKY) pro uložení rakveks15%

3 026,09

3 480,00

808Demontáž a montáž krycí desky HROBKY pro uložení urnyks15%

730,43

840,00

809Demontáž a montáž krycí desky HROBKY - REVIZE PROSTORUks15%

1 234,78

1 420,00

810Demontáž a montáž krycí desky hrobu - REVIZE PROSTORUks15%

730,43

840,00

810aDemontáž a montáž krycí desky hrobu urnového - REVIZE PROSTORUks15%

513,04

590,00

811Demontáž a montáž krycí desky hrobu pro uložení rakveks15%

1 026,09

1 180,00

811aDemontáž a montáž krycí desky hrobu (dvojhrobu) pro uložení rakveks15%

2 052,17

2 360,00

812Demontáž a montáž krycí desky hrobu pro uložení urnyks15%

600,00

690,00

813Demontáž a montáž krycí desky hrobu urnovéhoks15%

443,48

510,00

814Demontáž a montáž krycí desky EPITAFNÍks15%

217,39

250,00

815Odstranění zeminy nad překlady u HROBKYks15%

643,48

740,00

816Deponace a instalace rámů nad překlady HROBKYks15%

1 739,13

2 000,00

817Manipulace s překlady u HROBKY zasypané zeminouks15%

78,26

90,00

818Úklid HROBKYks15%

565,22

650,00

819Montáž kovové konzole v HROBCEks15%

608,70

700,00

819aKonzole, materiál včetně přípravy - JEDNOHROBKApár15%

652,17

750,00

819bKonzole, materiál včetně přípravy - DVOJHROBKApár15%

913,04

1 050,00

820Uložení urny do HROBKYks15%

365,22

420,00

821Uložení urny do hrobu - zakopáníks15%

243,48

280,00

822Uložení urny do hrobu - vložení do urnové schránkyks15%

165,22

190,00

823Uložení urny do hrobu urnovéhoks15%

165,22

190,00

824Uložení urny do hrobu urnového - zakopáníks15%

165,22

190,00

825Uložení urny pod epitafní deskuks15%

165,22

190,00

826Uložení urny do SPOLEČNÉ HROBKYks15%

895,65

1 030,00

827Vyzvednutí urny z HROBKYks15%

565,22

650,00

828Vyzvednutí urny z hrobu včetně vykopáníks15%

513,04

590,00

828aVyzvednutí urny z hrobu - urnové schránkyks15%

217,39

250,00

829Vyzvednutí urny z hrobu urnového - vykopáníks15%

347,83

400,00

829aVyzvednutí urny z hrobu urnového - urnové schránkyks15%

217,39

250,00

830Vyzvednutí urny z HM - epitafní deskyks15%

243,48

280,00

831Vyzvednutí urny ze SPOLEČNÉ HROBKYks15%

2 217,39

2 550,00

832Přechodná úschova urny na hřbitově - cena za každý započatý kalendářní měsícks15%

121,74

140,00

833Exhumace zetlelých lidských ostatků z hrobuks15%

1 391,30

1 600,00

834Exhumace zetlelých lidských ostatků z HROBKY včetně likvidace rakveks15%

1 652,17

1 900,00

835KREMACE zetlelých lidských ostatkůks15%

1 965,22

2 260,00

836Exhumace nezetlelých lidských ostatkůks15%

7 939,13

9 130,00

837KREMACE nezetlelých lidských ostatkůks15%

3 695,65

4 250,00

838Exhumační rakev - K 120ks15%

dle platného ceníku rakví

 

839Exhumační rakev - K 160ks15%

dle platného ceníku rakví

 

840Exhumační rakev - S 2 (velká)ks15%

dle platného ceníku rakví

 

841Uložení exhumovaných lidských ostatků do SPOLEČNÉ HROBKYks15%

504,35

580,00

842Likvidace kovové vložky rakve nebo kovové rakve - KREMACEks15%

2 008,70

2 310,00

843Odstranění spárového těsnění krycí desky a zaspárování HR, hrobu - pískovocementová hmotaks15%

626,09

720,00

843aOdstranění spárového těsnění krycí desky a zaspárování hrobu urnového - pískovocementová hmotaks15%

417,39

480,00

843bOdstranění spárového těsnění krycí desky a zaspárování HR, hrobu (DVOJHROBKY, dvojhrobu) - pískovocementová hmotaks15%

1 243,48

1 430,00

844Odstranění spárového těsnění krycí desky a zaspárování HR, hrobu - silikonks15%

469,56

540,00

844aOdstranění spárového těsnění krycí desky a zaspárování HR, hrobu (DVOJHROBKY, dvojhrobu)- silikonks15%

939,13

1 080,00

845Odstranění spárového těsnění krycí desky hrobu urnového a zaspárování - silikonks15%

295,65

340,00

846Vsyp popela zemřelých do jamky1 jamka15%

930,43

1 070,00

847Ostatní práce hrobníka a pomocného personálu související s pohřebnictvím1 hod15%

286,96

330,00

848Úhrada za vjezd na hřbitov autem - soukromá osoba (s výjimkou tělesně postižených)1 vjezd21%

66,12

80,00

849Úhrada za vjezd na hřbitov autem - za účelem podnikání1 vjezd21%

545,45

660,00

850Úhrada za umístění reklamy na vyhrazeném místě pro kamenické firmy1rok/A521%

1 322,31

1 600,00

851Udělení souhlasu správce hřbitova s pořádáním pietních a vzpomínkových akcí, včetně komentovaných prohlídekks21%

214,88

260,00

852Úřední urnaks15%

78,26

90,00

853Ostatní práce administrativního charakteruks15%

286,96

330,00

917Převoz zemřelého Kč/1kmkm15%

21,74

25,00

925Církevní služby - externěúkon15%

652,17

750,00

10Regulovaná cena za nájem hrobového místam20%

5,00

5,00

11Služby spojené s nájmem za první 1m2 hrobového místa na 1 rokm20%

130,43

130,43

12Služby spojené s nájmem za každý další 1m2 hrobového místa na 1 rokm20%

8,69

8,69

 

© 2022 - Pohřební služba Maják - Technických služeb města Jičína, webové stránky od Hostujeme.cz, s.r.o. & Oktábec Tomáš