POHŘEBNÍ SLUŽBA MAJÁK - TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA JIČÍNA


S průvodcem smutečním obřadem ve smuteční obřadní síni Jičín

Dostavte se cca 30 minut před začátkem smutečního obřadu před vchod do smuteční obřadní síně nebo přímo do vstupního vestibulu pro čekající přímé pozůstalé.
V případě, že přinášíte květiny zabalené do neprůhledných papírových obalů, vybalte je před vstupem do smuteční obřadní síně.
Obřadníkem Pohřební služby Maják Technických služeb města Jičína budete vyzváni ke schválení a převzetí katafalku.
Obřadníkem Pohřební služby Maják Technických služeb města Jičína budete vyzváni ke smutečnímu průvodu do smuteční obřadní síně. Plně respektujeme Vaše rodinné vztahy, tradice a přání – z toho důvodu pořadí a seřazení osob je ponecháno zcela ve Vaší režii, na Vaší domluvě a Vašem uvážení.
Před rakví pánové smekají, při pokládání květin k rakvi zdravíme drobnou úklonou.
Pro přímé pozůstalé je určen především celý přední blok několika řad sedadel v první polovině smuteční obřadní síně – sedací pořádek bude respektován dle Vašeho přání.
Při smutečním obřadu, prosíme, nemluvte a vypněte mobilní telefony. Pánové sundají pokrývku hlavy (vyjma ozbrojených složek).
Slavnostní smuteční rozloučení se koná ve smuteční obřadní síni v  bezprostřední blízkosti zesnulého, za doprovodu živé nebo reprodukované hudby (dle přání objednavatele při sjednání) a v květinové výzdobě.
Poslední hudební skladba doprovází rakev při vyjíždění ze smuteční obřadní síně – při této skladbě je vhodné ve stoje vzdát projev poslední pocty zesnulému  (vyjma imobilních a nemocných osob).
Po ukončení smutečního obřadu je vhodné rodině zesnulého vyjádřit účast kondolencí. V případě, že si rodina přeje od kondolence upustit, nekondolujte.
Ke kondolenci přistupujeme dle vzoru a pokynů obřadníka – zleva, odcházíme vpravo.    

© 2022 - Pohřební služba Maják - Technických služeb města Jičína, webové stránky od Hostujeme.cz, s.r.o. & Oktábec Tomáš