POHŘEBNÍ SLUŽBA MAJÁK - TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA JIČÍNA


Jak postupovat při úmrtí

Informační brožura - Ministerstvo pro místní rozvoj - Postup při úmrtí

Jak postupovat při úmrtí v bytě?

Neodkladně kontaktujte:

Přivolaný lékař provede ohledání zesnulého a vystaví List o prohlídce zemřelého (tzv. ohledací list). Tento dokument předáte Vámi vybrané pohřební službě, která zajistí převoz Vašeho zesnulého.

Pohřební službu můžete kontaktovat NONSTOP na telefonu +420 737 269 888. Jsme Pohřební služba Maják Jičín - Technických služeb města Jičína. Co s sebou přinést na schůzku do naší kanceláře?

Jak postupovat při úmrtí na veřejnosti?

Stejně jako při úmrtí v bytě, musí být přivolán lékař (koroner) k ohledání zemřelého. Pokud není na místě nikdo z příbuzných, zajistí odvoz a dočasné uložení lékař nebo policie, která také rodinu informuje. Další služby budou provedeny na základě Vaší objednávky s pohřební službou.

Jak postupovat při úmrtí v nemocnici nebo v domovech soustředěné péče?

V těchto zařízeních ohledání zemřelého a jeho dočasné uložení zajišťuje zdravotní personál, který dle zvyklostí oznamuje úmrtí příbuzným. Další služby budou provedeny na základě Vaší objednávky s Vámi vybranou pohřební službou.

Pohřební službu můžete kontaktovat NONSTOP na telefonu +420 737 269 888. Jsme Pohřební služba Maják Jičín - Technických služeb města Jičína. Co s sebou přinést na schůzku do naší kanceláře?

© 2022 - Pohřební služba Maják - Technických služeb města Jičína, webové stránky od Hostujeme.cz, s.r.o. & Oktábec Tomáš