POHŘEBNÍ SLUŽBA MAJÁK - TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA JIČÍNA


Kondolence – vzory textu

Dovolte, abychom Vám touto cestou vyjádřili svoji hlubokou soustrast nad ztrátou milovaného člověka, kterého jsme si velmi vážili.

 

Sdílíme s Vámi Váš smutek.

 

Pro tichou chvíli, kdy duši blízké dáváme sbohem, přejeme Vám odvahu a sílu.

Žádná slova nemohou zmírnit Váš zármutek.

 

Ve Vaší těžké chvíli jsme s Vámi. Přijměte podanou ruku hluboké účasti.

 

Dotekem laskavého slova chceme pohladit Vaše bolavé srdce.

 

Láska nepomíjí, i když smrt ublíží.

 

Dovolte, abychom Vám alespoň symbolicky vložili do rukou snítku naděje.

I k Vám se vrátí sluníčko, které prosvítí a ohřeje Vaši znavenou duši.

 

Není smrti tam, kde byl život naplněn prací, láskou a obětavostí.

Čas míjí, vzpomínka zůstává. Budeme s úctou vzpomínat.

Přijměte upřímný projev účasti nad bolestnou ztrátou, která Vás postihla.

 

Děkujeme za krásný život s Tebou. Za vše – za vše dík.

Za lásku, která byla. Za život, který žila.

 

V této bolestné chvíli přijměte, prosím, projev naší soustrasti, porozumění a útěchy.

 

Se srdcem plným bolesti a smutku se skláníme před Vaší bolestí, kterou chápeme a jsme v myšlenkách s Vámi.

 

Přijměte vyjádření mé hluboké soustrasti nad odchodem Vaší zesnulé / Vašeho zesnulého.

 

Přijměte naši upřímnou soustrast nad ztrátou blízkého a vzácného člověka. Navždy zůstane v našich srdcích a vzpomínkách.
Zemi dáváme jen, co jí patří, ale duch bude s námi i nadále.

Prosím, přijměte mou hlubokou soustrast nad odchodem Vaší zesnulé / Vašeho zesnulého.

 

Je tak málo slov, která by pomohla ve Vaší bolesti. Hledám je – nenalézám. Bůh Vám dej sílu. Smrt není schopna přetnout pouta lásky.

 

Všechno zmizí, jen stopy Tvé práce a lásky zůstanou.

Přijměte naši upřímnou soustrast nad ztrátou milované osoby.

 

Překvapeni smutnou zprávou, prosím, abyste od nás přijali upřímnou soustrast a hlubokou účast k Vašemu velkému zármutku.

 

Nic netrvá věčně a i život každého z nás jednou skončí.

Tuto pravdu si uvědomujeme v den, kdy se loučíme s milovaným.

Přijměte mou hlubokou soustrast nad odchodem Vaší zesnulé / Vašeho zesnulého.

© 2022 - Pohřební služba Maják - Technických služeb města Jičína, webové stránky od Hostujeme.cz, s.r.o. & Oktábec Tomáš