POHŘEBNÍ SLUŽBA MAJÁK - TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA JIČÍNA


Proč se Pohřební služba Maják Technických služeb města Jičína nyní skloňuje ve všech pádových otázkách …

28.11.2017

Kdo, co …

Pohřební služba Maják Technických služeb města Jičína je majákem, který svítí na cestu, octne-li se člověk v jedné z nejtěžších životních situací. Je navigačním bodem řešení těch nejbolestnějších lidských ztrát - naše bílé světlo značící bezpečný sektor budiž poklidným přístavem vlídného zázemí v nenadálém nečekaném pocitu nekonečné lidské opuštěnosti a bezradnosti.

Bez koho, čeho

Bez Pohřební služby Maják  se ve smuteční obřadní síni v Jičíně nekoná žádné smuteční rozloučení.

Provozovatelem a správcem budovy smuteční obřadní síně jsou Technické služby města Jičína a právě Pohřební služba Technických služeb města Jičína provozuje veškerý  servis kompletních služeb každého zde konaného smutečního obřadu. A to již plných 14 let!

Již od dob svého založení - jež nese pečeť své dlouhodobé tradice - na základě získané koncese v roce 2003 - provozujeme plnění objednávek svých přímých objednavatelů pohřbů, ale i klientů, kteří sjednali smuteční rozloučení zprostředkovaně (u jakékoli jiné PS).

Pro každé smuteční rozloučení  - tedy obřad vlastní, ale i obřad zprostředkovaný třetím subjektem (jakoukoli jinou soukromou PS) realizujeme květinové aranžmá, zajišťujeme hudební produkci a připravujeme rozšíření nabídkového sortimentu v souvislosti s nároky moderní doby profesního oboru. Slavnosti Památky zesnulých letošního roku předcházel Den otevřených dveří, prezentace nového internetového portálu a v neposlední řadě inovace technického ozvučení hudební produkce ve venkovních prostorách pro situace nedostačující kapacity obřadní síně.

Komu, čemu

K Pohřební službě Maják se s požadavkem zajištění smutečního rozloučení obracejí různé Pohřební služby soukromé a zároveň - na základě zkušenosti a spokojenosti - se řada klientů v případě potřeby a možnosti volby k ní znovu sama individuálně vrací. Ano - opakovaná rozhodnutí pro zmíněnou instituci ke svému přímému sjednání pohřbu jsou statisticky úspěšným ukazatelem kvality poskytované péče o pozůstalé.

Koho, co

Důvodů zmíněného rozhodnutí své volby pro Pohřební službu Maják TSMJ může být hned několik. Od důvěry klientů v kvalitní služby, profesionální přístup, vlídné zázemí až po otázku ekonomickou.

O kom, čem

O Pohřební službě Maják Technických služeb města Jičína vchází do povědomí veřejnosti skutečnost, že při vysoké kvalitě poskytnutých služeb je schopna předložit klientům základní nabídkový balíček slušného pohřbu již při cenové relaci 18 tisíc korun. 

S kým, čím

S Pohřební službou Maják TSMJ dostává klient jistotu, že cenová kalkulace nezahrnuje poplatky za úkony ukládání zpopelněných lidských ostatků v urnách. Veškeré zakázky hřbitovního charakteru náleží pouze do kompetencí Správy hřbitovů TSMJ.

Každý lidský život se skládá z řady nejrůznějších ztrát - náročných životních situací, krizí, havárií na životní dráze, neplánovaných zásahů do životních plánů, změn. Odchod blízkého člověka se řadí ke ztrátě nejtěžší. Bývá úzce spjat se ztrátou minulosti, ztrátou pocitu bezpečí, ztrátou energie, citů, lásky.

S vkládanou důvěrou pozůstalých v péči Pohřební služby Maják mají pozůstalí možnost pocítit, že v dramatickém víru neklidných rozbouřených vod plynoucího toku jejich života jsme připraveni být jim nablízku a podat jim pomocnou ruku radou i skutkem - slovem i činem. Jsme odhodláni nést část jejich zranění a jít kousek cesty s nimi.

MaJáK  - to je Mír v duši + Jistota péče + Kvalita služeb.

 

Dana Rejmanová, HS a PS Maják TSMJ

© 2022 - Pohřební služba Maják - Technických služeb města Jičína, webové stránky od Hostujeme.cz, s.r.o. & Oktábec Tomáš