POHŘEBNÍ SLUŽBA MAJÁK - TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA JIČÍNA


Ceník Správy hřbitovů Jičín

Provoz: Správa hřbitovů - ulice Ruská 544, Smuteční obřadní síň

Hřbitovy Jičín, Robousy, Popovice, Zebín, urnový háj Jičín

Ceník ve formátu pdf - správa hřbitovů platný od 1. 1. 2024

Ceník ve formátu pdf - nájem hrobového místa platný od 1. 1. 2024

P.č.Položka ceníku pro občany

jednotka

sazba DPH

Cena bez DPH

Cena včetně DPH

10Regulovaná cena za nájem hrobového místa

m2

0%

5,00

5,00

11Služby spojené s nájmem za první 1m2 hrobového místa na 1 rok

m2

0%

130,43

130,43

12Služby spojené s nájmem za každý další 1m2 hrobového místa na 1 rok

m2

0%

8,69

8,69

800Vykopání a zahrnutí hrobu pro uložení rakve včetně exhumační separace - hloubka 1,6 m

ks

12%

5 760,71

6 452,00

800aPři kopání hrobu v zimním období při promrzlé zemi nad 20 cm je účtován přípatek ve výši 25 %

ks

12%

1 440,18

1 613,00

801Vykopání a zahrnutí hrobu pro uložení rakve včetně exhumační separace - hloubka 2,1 m

ks

12%

6 362,50

7 126,00

801aPři kopání hrobu v zimním období při promrzlé zemi nad 20 cm je účtován přípatek ve výši 25 %

ks

12%

1 590,18

1 781,00

802Instalace a demontáž dočasné podlahy na hrob

ks

12%

534,82

599,00

803Dekorace hrobu, HROBKY (např. černým suknem)

ks

12%

400,89

449,00

804Spuštění rakve do HROBKY - výkon 1 osoby

1 osoba

12%

200,89

225,00

805Spuštění rakve do hrobu - výkon 1 osoby

1 osoba

12%

200,89

225,00

806Výkon nosiče rakve - nesení rakve na vzdálenost větší než 10 m

1 osoba

12%

200,89

225,00

807Demontáž a montáž krycí desky HROBKY pro uložení rakve

ks

12%

1 662,50

1 862,00

807aDemontáž a montáž krycí desky HROBKY (DVOJHROBKY) pro uložení rakve

ks

12%

3 325,00

3 724,00

808Demontáž a montáž krycí desky HROBKY pro uložení urny

ks

12%

802,68

899,00

809Demontáž a montáž krycí desky HROBKY - REVIZE PROSTORU

ks

12%

1 356,25

1 519,00

810Demontáž a montáž krycí desky hrobu - REVIZE PROSTORU

ks

12%

802,68

899,00

810aDemontáž a montáž krycí desky hrobu urnového - REVIZE PROSTORU

ks

12%

563,39

631,00

811Demontáž a montáž krycí desky hrobu pro uložení rakve

ks

12%

1 127,68

1 263,00

811aDemontáž a montáž krycí desky hrobu (dvojhrobu) pro uložení rakve

ks

12%

2 254,46

2 525,00

812Demontáž a montáž krycí desky hrobu pro uložení urny

ks

12%

658,93

738,00

813Demontáž a montáž krycí desky hrobu urnového

ks

12%

487,50

546,00

814Demontáž a montáž krycí desky EPITAFNÍ

ks

12%

238,39

267,00

815Odstranění zeminy nad překlady u HROBKY

ks

12%

707,14

792,00

816Deponace a instalace rámů nad překlady HROBKY

ks

12%

1 910,71

2 140,00

817Manipulace s překlady u HROBKY zasypané zeminou

ks

12%

85,71

96,00

818Úklid HROBKY

ks

12%

620,54

695,00

819Montáž kovové konzole v HROBCE

ks

12%

668,75

749,00

819aKonzole, materiál včetně přípravy - JEDNOHROBKA

pár

12%

716,07

802,00

819bKonzole, materiál včetně přípravy - DVOJHROBKA

pár

12%

1 002,68

1 123,00

820Uložení urny do HROBKY

ks

12%

400,89

449,00

821Uložení urny do hrobu - zakopání

ks

12%

267,86

300,00

822Uložení urny do hrobu - vložení do urnové schránky

ks

12%

181,25

203,00

823Uložení urny do hrobu urnového

ks

12%

181,25

203,00

824Uložení urny do hrobu urnového - zakopání

ks

12%

181,25

203,00

825Uložení urny pod epitafní desku

ks

12%

181,25

203,00

826Uložení urny do SPOLEČNÉ HROBKY

ks

12%

983,93

1 102,00

827Vyzvednutí urny z HROBKY

ks

12%

620,54

695,00

828Vyzvednutí urny z hrobu včetně vykopání

ks

12%

563,39

631,00

828aVyzvednutí urny z hrobu - urnové schránky

ks

12%

238,39

267,00

829Vyzvednutí urny z hrobu urnového - vykopání

ks

12%

382,14

428,00

829aVyzvednutí urny z hrobu urnového - urnové schránky

ks

12%

238,39

267,00

830Vyzvednutí urny z HM - epitafní desky

ks

12%

267,86

300,00

831Vyzvednutí urny ze SPOLEČNÉ HROBKY

ks

12%

2 435,71

2 728,00

832Přechodná úschova urny na hřbitově - cena za každý započatý kalendářní měsíc

ks

12%

133,93

150,00

833Exhumace zetlelých lidských ostatků z hrobu

ks

12%

1 528,57

1 712,00

834Exhumace zetlelých lidských ostatků z HROBKY včetně likvidace rakve

ks

12%

1 815,18

2 033,00

835KREMACE zetlelých lidských ostatků

ks

12%

2 158,93

2 418,00

836Exhumace nezetlelých lidských ostatků

ks

12%

8 722,32

9 769,00

837KREMACE nezetlelých lidských ostatků

ks

12%

4 059,82

4 547,00

838Exhumační rakev - K 120

ks

12%

dle platného ceníku rakví

 

839Exhumační rakev - K 160

ks

12%

dle platného ceníku rakví

 

840Exhumační rakev - S 2 (velká)

ks

12%

dle platného ceníku rakví

 

841Uložení exhumovaných lidských ostatků do SPOLEČNÉ HROBKY

ks

12%

554,46

621,00

842Likvidace kovové vložky rakve nebo kovové rakve - KREMACE

ks

12%

2 207,14

2 472,00

843Odstranění spárového těsnění krycí desky a zaspárování HR, hrobu - pískovocementová hmota

ks

12%

687,50

770,00

843aOdstranění spárového těsnění krycí desky a zaspárování hrobu urnového - pískovocementová hmota

ks

12%

458,93

514,00

843bOdstranění spárového těsnění krycí desky a zaspárování HR, hrobu (DVOJHROBKY, dvojhrobu) - pískovocementová hmota

ks

12%

1 366,07

1 530,00

844Odstranění spárového těsnění krycí desky a zaspárování HR, hrobu - silikon

ks

12%

516,07

578,00

844aOdstranění spárového těsnění krycí desky a zaspárování HR, hrobu (DVOJHROBKY, dvojhrobu)- silikon

ks

12%

1 032,14

1 156,00

845Odstranění spárového těsnění krycí desky hrobu urnového a zaspárování - silikon

ks

12%

325,00

364,00

846Vsyp popela zemřelých do jamky

1 jamka

12%

1 022,32

1 145,00

847Ostatní práce hrobníka a pomocného personálu související s pohřebnictvím

1 hod

12%

315,18

353,00

848Úhrada za vjezd na hřbitov autem - soukromá osoba (s výjimkou tělesně postižených)

1 vjezd

21%

71,07

86,00

849Úhrada za vjezd na hřbitov autem - za účelem podnikání

1 vjezd

21%

583,47

706,00

850Úhrada za umístění reklamy na vyhrazeném místě pro kamenické firmy

1rok/A5

21%

1 414,88

1 712,00

851Udělení souhlasu správce hřbitova s pořádáním pietních a vzpomínkových akcí, včetně komentovaných prohlídek

ks

21%

229,75

278,00

852Úřední urna

ks

12%

85,71

96,00

853Ostatní práce administrativního charakteru

ks

12%

315,18

353,00

917Převoz zemřelého Kč/1km

km

12%

24,11

26,00

925Církevní služby - externě

úkon

12%

716,96

803,00

 

© 2022 - Pohřební služba Maják - Technických služeb města Jičína, webové stránky od Hostujeme.cz, s.r.o. & Oktábec Tomáš