POHŘEBNÍ SLUŽBA MAJÁK - TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA JIČÍNA


Ceník Správy hřbitovů Jičín

Provoz: Správa hřbitovů - ulice Ruská 544, Smuteční obřadní síň

Hřbitovy Jičín, Robousy, Popovice, Zebín, urnový háj Jičín

Ceník ve formátu pdf - platný od 1. 1. 2022

P.č.Položka ceníkujednotkasazba DPHCena bez DPHCena včetně DPH
10Regulovaná cena za nájem hrobového místam20%

5.00

5.00

11Služby spojené s nájmem za první 1m2 hrobového místa na 1 rokm20%

130.00

130.00

12Služby spojené s nájmem za každý další 1m2 hrobového místa na 1 rokm20%

9.00

9.00

800Vykopání a zahrnutí hrobu pro uložení rakve včetně exhumační separace - hloubka 1,6 mks15%

4 765.22

5 480.00

801Vykopání a zahrnutí hrobu pro uložení rakve včetně exhumační separace - hloubka 2,1 mks15%

5 260.87

6 050.00

 Při kopání hrobu v zimním období při promrzlé zemi nad 20 cm je účtován přípatek ve výši 25 %  

 

 

802Instalace a demontáž dočasné podlahy na hrobks15%

443.48

510.00

803Dekorace hrobu, HROBKY (např. černým suknem)ks15%

330.43

380.00

804Spuštění rakve do HROBKY - výkon 1 osoby1 osoba15%

165.22

190.00

805Spuštění rakve do hrobu - výkon 1 osoby1 osoba15%

165.22

190.00

806Výkon nosiče rakve - nesení rakve na vzdálenost větší než 10 m1 osoba15%

165.22

190.00

807Demontáž a montáž krycí desky HROBKY pro uložení rakveks15%

1 373.91

1 580.00

807aDemontáž a montáž krycí desky HROBKY (DVOJHROBKY) pro uložení rakveks15%

2 747.82

3 160.00

808Demontáž a montáž krycí desky HROBKY pro uložení urnyks15%

660.87

760.00

809Demontáž a montáž krycí desky HROBKY - REVIZE PROSTORUks15%

1 121.74

1 290.00

810Demontáž a montáž krycí desky hrobu - REVIZE PROSTORUks15%

660.87

760.00

810aDemontáž a montáž krycí desky hrobu urnového - REVIZE PROSTORUks15%

469.56

540.00

811Demontáž a montáž krycí desky hrobu pro uložení rakveks15%

930.43

1 070.00

811aDemontáž a montáž krycí desky hrobu (dvojhrobu) pro uložení rakveks15%

1 860.86

2 140.00

812Demontáž a montáž krycí desky hrobu pro uložení urnyks15%

547.83

630.00

813Demontáž a montáž krycí desky hrobu urnovéhoks15%

400.00

460.00

814Demontáž a montáž krycí desky EPITAFNÍks15%

200.00

230.00

815Odstranění zeminy nad překlady u HROBKYks15%

582.61

670.00

816Deponace a instalace rámů nad překlady HROBKYks15%

1 582.61

1 820.00

817Manipulace s překlady u HROBKY zasypané zeminouks15%

69.56

80.00

818Úklid HROBKYks15%

513.04

590.00

819Montáž kovové konzole v HROBCEks15%

556.52

640.00

820Uložení urny do HROBKYks15%

330.43

380.00

821Uložení urny do hrobu - zakopáníks15%

217.39

250.00

822Uložení urny do hrobu - vložení do urnové schránkyks15%

147.83

170.00

823Uložení urny do hrobu urnovéhoks15%

147.83

170.00

824Uložení urny do hrobu urnového - zakopáníks15%

147.83

170.00

825Uložení urny pod epitafní deskuks15%

147.83

170.00

826Uložení urny do SPOLEČNÉ HROBKYks15%

817.39

940.00

827Vyzvednutí urny z HROBKYks15%

513.04

590.00

828Vyzvednutí urny z hrobu včetně vykopáníks15%

469.56

540.00

828aVyzvednutí urny z hrobu - urnové schránkyks15%

200.00

230.00

829Vyzvednutí urny z hrobu urnového - vykopáníks15%

313.04

360.00

829aVyzvednutí urny z hrobu urnového - urnové schránkyks15%

200.00

230.00

830Vyzvednutí urny z HM - epitafní deskyks15%

217.39

250.00

831Vyzvednutí urny ze SPOLEČNÉ HROBKYks15%

2 017.39

2 320.00

832Přechodná úschova urny na hřbitově - cena za každý započatý kalendářní měsícks15%

113.04

130.00

833Exhumace zetlelých lidských ostatků z hrobuks15%

4 173.91

4 800.00

834Exhumace zetlelých lidských ostatků z HROBKY včetně likvidace rakveks15%

1 504.35

1 730.00

835KREMACE zetlelých lidských ostatkůks15%

1 782.61

2 050.00

836Exhumace nezetlelých lidských ostatkůks15%

7 217.39

8 300.00

837KREMACE nezetlelých lidských ostatkůks15%

3 356.52

3 860.00

838Exhumační rakev - K 120ks15%

dle platného ceníku rakví

 

839Exhumační rakev - K 160ks15%

dle platného ceníku rakví

 

840Exhumační rakev - S 2 (velká)ks15%

dle platného ceníku rakví

 

841Uložení exhumovaných lidských ostatků do SPOLEČNÉ HROBKYks15%

460.87

530.00

842Likvidace kovové vložky rakve nebo kovové rakve - KREMACEks15%

1 826.09

2 100.00

843Odstranění spárového těsnění krycí desky a zaspárování HR, hrobu - pískovocementová hmotaks15%

565.22

650.00

843aOdstranění spárového těsnění krycí desky a zaspárování hrobu urnového - pískovocementová hmotaks15%

373.91

430.00

843bOdstranění spárového těsnění krycí desky a zaspárování HR, hrobu (DVOJHROBKY, dvojhrobu) - pískovocementová hmotaks15%

1 130.43

1 300.00

844Odstranění spárového těsnění krycí desky a zaspárování HR, hrobu - silikonks15%

426.09

490.00

844aOdstranění spárového těsnění krycí desky a zaspárování HR, hrobu (DVOJHROBKY, dvojhrobu) - silikonks15%

852.17

980.00

845Odstranění spárového těsnění krycí desky hrobu urnového a zaspárování - silikonks15%

269.56

310.00

846Vsyp popela zemřelých do jamky1 jamka15%

843.48

970.00

847Ostatní práce hrobníka a pomocného personálu související s pohřebnictvím1 hod15%

260.87

300.00

848Úhrada za vjezd na hřbitov autem - soukromá osoba (s výjimkou tělesně postižených)1 vjezd21%

57.85

70.00

849Úhrada za vjezd na hřbitov autem - za účelem podnikání1 vjezd21%

495.87

600.00

850Úhrada za umístění reklamy na vyhrazeném místě pro kamenické firmy1rok/A521%

1 198.35

1 450.00

851Udělení souhlasu správce hřbitova s pořádáním pietních a vzpomínkových akcí, včetně komentovaných prohlídekks21%

198.35

240.00

852Úřední urnaks15%

69.56

80.00

853Ostatní práce administrativního charakteruks15%

260.86

300.00

917Převoz zemřelého Kč/1kmkm15%

20.00

23.00

925Církevní služby - externěúkon15%

591.3

680.00

 

© 2022 - Pohřební služba Maják - Technických služeb města Jičína, webové stránky od Hostujeme.cz, s.r.o. & Oktábec Tomáš