POHŘEBNÍ SLUŽBA MAJÁK - TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA JIČÍNA


Ceník Správy hřbitovů Jičín

Provoz: Správa hřbitovů - ulice Ruská 544, Smuteční obřadní síň

Hřbitovy Jičín, Robousy, Popovice, Zebín, urnový háj Jičín

Ceník ve formátu pdf - platný od 1. 1. 2019

P.č. Položka ceníku jednotka sazba DPH Cena bez DPH Cena včetně DPH
800 Vykopání a zahrnutí hrobu pro uložení rakve včetně exhumační separace - hloubka 1,6 m ks 15% 3 417,39 3 930,00
801 Vykopání a zahrnutí hrobu pro uložení rakve včetně exhumační separace - hloubka 2,1 m ks 15% 3 852,17 4 430,00
  Při kopání hrobu v zimním období při promrzlé zemi nad 20 cm je účtován přípatek ve výši 25 %        
802 Instalace a demontáž dočasné podlahy na hrob ks 15% 391,30 450,00
803 Dekorace hrobu, HROBKY (např. černým suknem) ks 15% 295,65 340,00
804 Spuštění rakve do HROBKY - výkon 1 osoby 1 osoba 15% 143,47 165,00
805 Spuštění rakve do hrobu - výkon 1 osoby 1 osoba 15% 143,47 165,00
806 Výkon nosiče rakve - nesení rakve na vzdálenost větší než 10 m 1 osoba 15% 143,47 165,00
807 Demontáž a montáž krycí desky HROBKY pro uložení rakve ks 15% 1 217,39 1 400,00
808 Demontáž a montáž krycí desky HROBKY pro uložení urny ks 15% 591,30 680,00
809 Demontáž a montáž krycí desky HROBKY - REVIZE PROSTORU ks 15% 1 000,00 1 150,00
810 Demontáž a montáž krycí desky hrobu - REVIZE PROSTORU ks 15% 591,30 680,00
810a Demontáž a montáž krycí desky hrobu urnového - REVIZE PROSTORU ks 15% 417,39 480,00
811 Demontáž a montáž krycí desky hrobu pro uložení rakve ks 15% 834,78 960,00
812 Demontáž a montáž krycí desky hrobu pro uložení urny ks 15% 486,95 560,00
813 Demontáž a montáž krycí desky hrobu urnového ks 15% 356,52 410,00
814 Demontáž a montáž krycí desky EPITAFNÍ ks 15% 173,91 200,00
815 Odstranění zeminy nad překlady u HROBKY ks 15% 513,04 590,00
816 Deponace a instalace rámů nad překlady HROBKY ks 15% 1 408,69 1 620,00
817 Manipulace s překlady u HROBKY zasypané zeminou ks 15% 60,86 70,00
818 Úklid HROBKY ks 15% 460,86 530,00
819 Montáž kovové konzole v HROBCE ks 15% 486,95 560,00
820 Uložení urny do HROBKY ks 15% 295,65 340,00
821 Uložení urny do hrobu - zakopání ks 15% 191,30 220,00
822 Uložení urny do hrobu - vložení do urnové schránky ks 15% 121,73 140,00
823 Uložení urny do hrobu urnového ks 15% 121,73 140,00
824 Uložení urny do hrobu urnového - zakopání ks 15% 121,73 140,00
825 Uložení urny pod epitafní desku ks 15% 121,73 140,00
826 Uložení urny do SPOLEČNÉ HROBKY ks 15% 721,73 830,00
827 Vyzvednutí urny z HROBKY ks 15% 452,17 520,00
828 Vyzvednutí urny z hrobu včetně vykopání ks 15% 417,39 480,00
828a Vyzvednutí urny z hrobu - urnové schránky ks 15% 173,91 200,00
829 Vyzvednutí urny z hrobu urnového - vykopání ks 15% 278,26 320,00
829a Vyzvednutí urny z hrobu urnového - urnové schránky ks 15% 173,91 200,00
830 Vyzvednutí urny z HM - epitafní desky ks 15% 191,30 220,00
831 Vyzvednutí urny ze SPOLEČNÉ HROBKY ks 15% 1 791,30 2 060,00
832 Přechodná úschova urny na hřbitově - cena za každý započatý kalendářní měsíc ks 15% 100,00 115,00
833 Exhumace zetlelých lidských ostatků z hrobu ks 15% 1 121,73 1 290,00
834 Exhumace zetlelých lidských ostatků z HROBKY včetně likvidace rakve ks 15% 1 339,13 1 540,00
835 KREMACE zetlelých lidských ostatků ks 15% 1 582,60 1 820,00
836 Exhumace nezetlelých lidských ostatků ks 15% 6 417,39 7 380,00
837 KREMACE nezetlelých lidských ostatků ks 15% 2 982,60 3 430,00
838 Exhumační rakev - K 120 ks 15% dle platného ceníku rakví  
839 Exhumační rakev - K 160 ks 15% dle platného ceníku rakví  
840 Exhumační rakev - S 2 (velká) ks 15% dle platného ceníku rakví  
841 Uložení exhumovaných lidských ostatků do SPOLEČNÉ HROBKY ks 15% 408,69 470,00
842 Likvidace kovové vložky rakve nebo kovové rakve - KREMACE ks 15% 1 626,08 1 870,00
843 Odstranění spárového těsnění krycí desky a zaspárování HR, hrobu - pískovocementová hmota ks 15% 500,00 575,00
843a Odstranění spárového těsnění krycí desky a zaspárování hrobu urnového - pískovocementová hmota ks 15% 330,43 380,00
844 Odstranění spárového těsnění krycí desky a zaspárování HR, hrobu - silikon ks 15% 378,26 435,00
845 Odstranění spárového těsnění krycí desky hrobu urnového a zaspárování - silikon ks 15% 243,47 280,00
846 Vsyp popela zemřelých do jamky 1 jamka 15% 743,47 855,00
847 Ostatní práce hrobníka a pomocného personálu související s pohřebnictvím 1 hod 15% 234,78 270,00
848 Úhrada za vjezd na hřbitov autem - soukromá osoba (s výjimkou tělesně postižených) 1 vjezd 21% 45,45 55,00
849 Úhrada za vjezd na hřbitov autem - za účelem podnikání 1 vjezd 21% 446,28 540,00
850 Úhrada za umístění reklamy na vyhrazeném místě pro kamenické firmy 1rok/A5 21% 1 066,11 1 290,00
851 Udělení souhlasu správce hřbitova s pořádáním pietních a vzpomínkových akcí, včetně komentovaných prohlídek ks 21% 173,55 210,00
852 Úřední urna s obalem ks 15% 139,13 160,00

 

 

© 2017 - Pohřební služba Maják - Technických služeb města Jičína, webové stránky od Hostujeme.cz, s.r.o. & Oktábec Tomáš