POHŘEBNÍ SLUŽBA MAJÁK - TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA JIČÍNA


Ceník Pohřební služby Jičín

Provoz: Pohřební služba - ulice Ruská obřadní síň

Ceník ve formátu pdf - platný od 1. 1. 2019

P.č. Položka ceníku jednotka sazba DPH Cena bez DPH Cena včetně DPH
900 Výkon obřadu ve smuteční síni (cca 30 min) úkon 15% 2 608,69 3 000,00
  z toho režie smuteční síně ks 15% 1 217,39 1 400,00
  z toho řízení obřadu úkon 15% 434,78 500,00
  z toho ochranné, čistící a hyg. prostředky pro smuteční síň úkon 15% 130,43 150,00
  z toho vytvoření a aranžmá smutečního štítu úkon 15% 304,34 350,00
  z toho manipulace s rakví úkon 15% 521,73 600,00
901 Chladící komora (za započatý den) 1 den 15% 165,21 190,00
902 Sjednání obřadu - pohřbu úkon 15% 452,17 520,00
903 Vystavení a instalace umělé květiny na rakev úkon 15% 226,08 260,00
904 Stylizace úmrtního oznámení úkon 15% 165,21 190,00
905 Úmrtní oznámení 1 ks ks 15% 4,34 5,00
906 Výlep parte ks 15% 11,30 13,00
907 Vystavení věnců a kytic (paušál za vystavení a odstranění) úkon 15% 260,86 300,00
908 Umístění stálé květinové výzdoby úkon 15% 226,08 260,00
909 Kremace úkon 15% 2 390,00 2 748,50
909a Manipulace rakve v krematoriu úkon 15% 426,08 490,00
910 Vybavení rakve úkon 15% 784,00 901,60
911 Převzetí oblečení ukon 15% 113,04 130,00
912 Úprava oblečení a uložení zesnulého úkon 15% 443,47 510,00
913 Použití vaku transportního, popř. přepravní rakev ks 15% 213,04 245,00
914 Rubáš ks 15% 213,04 245,00
915 Převzetí těla - cizí pohřební služby úkon 15% 182,60 210,00
916 Vystavení zemřelého, identifikace úkon 15% 173,91 200,00
917 Převoz zemřelého Kč/1km km 15% 17,39 20,00
918 Ochranné, čistící a hyg. Prostředky - vozidlo úkon 15% 130,43 150,00
919 Reprodukovaná hudba, včetně poplatku OSA úkon 15% 747,82 860,00
920 Vložka do rakve ks 15% 3 182,60 3 660,00
921 Rakev a další pohřební příslušenství ks 15% dle výběru dle výběru
922 Živé květy a věnce ks 15% dle výběru dle výběru
923 Ostatní práce neuvedené v sazebníku - každá započatá hodina 1 pracovníka úkon 15% 260,86 300,00
924 Řečník úkon 15% 426,08 490,00
925 Církevní služby - externě úkon 15% 521,73 600,00
926 Sjednání živé hudby, výběr písní z databáze, vč. poplatku OSA úkon 15% 278,26 320,00
927 Varhaník - externě úkon 15% 430,00 494,50
928 Melodický nástroj - externě úkon 15% 350,00 402,50
929 Zpěvák - externě úkon 15% 200,00 230,00
930 Projednání obřadu s cizí pohřební službou úkon 15% 226,08 260,00
931 Použití místnosti pro úpravu zesnulých cizí pohřební službou za každou započatou hodinu pro obřad ve smuteční obřadní síni 1 hod 15% 550,00 632,50
932 Použití místnosti pro úpravu zesnulých cizí pohřební službou za každou započatou hodinu mimo obřad ve smuteční obřadní síni 1 hod 21% 550,00 665,50

 

© 2017 - Pohřební služba Maják - Technických služeb města Jičína, webové stránky od Hostujeme.cz, s.r.o. & Oktábec Tomáš