POHŘEBNÍ SLUŽBA MAJÁK - TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA JIČÍNA


Pohřební službu Technických služeb města Jičína Město Jičín podpořilo

4.11.2017

Přichází nenápadně, skrytě a tiše, i ohlášeně. Má své zákonitosti, svůj řád. Nedá se přemlouvat, uplatit. Již dnem narození vstupuje do našeho života a stává se jeho součástí. Fyzikální souvislosti příčin a následků však lidský tvor v souvislosti s ní a s důležitostí jejího přesahu mimo pozemský život přikládá význam paradoxně poměrně malý.  Ano, každý máme svoji svíčku a den po dni svými činy, svým jednáním a mezilidskými vztahy ovlivňujeme září světla a kvalitu jejího plamene. Ne nadarmo se říká, jak kdo žije, tak umírá. Staletími vypozorovaná hluboká životní moudrost.

Umírat budeme každý sám za sebe, nikdo se smrti nevyhneme, nikdo před ní neutečeme. Jak se přechod bude odehrávat, ale i to, co bude následovat poté, ovlivňujeme však již dnes. Ať si to uvědomujeme či nikoli.

Doba, kdy smrt byla tabuizovaná, je dávno minulá. Pieta se stává nedílnou součástí etiky a osvěta v tomto směru se šíří mnoha způsoby. Postoj k umírajícím, pozůstalým a zesnulým se řadí k základním znakům vyspělé lidské společnosti, kde jednotlivec má právo vlastního rozhodnutí poslední volby prezentace po svém odchodu.

Česká republika v této oblasti prochází v posledních letech velkým obrozením - zřizováním hospiců, doprovázením umírajících, téma smrti vstoupilo nejen do výuky občanských nauk základních škol, celostátních výchovných projektů, mezinárodních výstav, ale i do oblasti předškolního vzdělávání. Společného cíle nabídky mnoha impulsů k mezigenerační komunikaci a sepětí rodinných pout se dosahuje taktéž osvětou psychologicky fundované knižní produkce.

Otázkou konečnosti našeho žití se zabývají profesionální instituce v čele s Ministerstvem pro místní rozvoj připravujícím dlouhodobě očekávanou novelu zákona o pohřebnictví.

 

Taktéž pohřební služba Technických služeb města Jičína se aktivně zapojuje do mnoha inovačních snah. Jednou z nich je i kvalitní technické zázemí. V závěru roku 2016 se odborná firma z Kladna pod vedením Ivana Karneta podílela na rekonstrukci budovy smuteční obřadní síně, aby vzpomínkové obřady doprovázející pohřbení byly důstojným uctěním památky zesnulých. Výměna skleněných výkladových skříní a oken proběhla za finanční podpory Města Jičína pod dohledem vedoucího odboru investic Ing. Jakuba Šmída. Specifické pracovní prostředí samo o sobě bylo zajisté pro oba zainteresované neobvyklé. Oběma stranám náleží poděkování, zaměstnancům firmy navíc uznání, neb při ztížených klimatických podmínkách s teplotami klesajícími pod bod mrazu zde panovalo čilé pracovní tempo do pozdních nočních hodin.

 

Oslovila jsem zástupce obou skupin a položila jim otázky:

Pane Karnete, Vaši montážní pracovníci – externisté firmy Decro Bzenec při vysokém pracovním nasazení odvedli  výkon svědomitě odvedené práce. Jak jste se vypořádali s technickou a psychickou náročností svěřeného úkolu v atypickém terénu?  „Poprvé za naši 20. letou praxi jsme skutečně pracovali  v nestandardním prostředí, ve kterém se práce podřídily chodu provozu s ohledem na přivezené zesnulé a nasmlouvané smuteční obřady pro následující týden. Z toho důvodu se využívalo večerního času za zimních klimatických podmínek. Velice náročnou etapou byla zejména demontáž ocelových oken ze stavebních konstrukcí. Pevně doufám, že jsme se úkolu zhostili se zdárným výsledkem a objednavatel zakázky je spokojen.“

 

Pane inženýre, jak hodnotíte citelnou změnu vizáže budovy, tepelné úspory a celkovou kvalitu díla?  

Objekt smuteční obřadní síně by měl utvářet důstojné prostředí k tak vážné věci, jakou je loučení se se zesnulými. Technické služby města Jičína udržují objekt v co nejlepším technickém stavu a v rámci svých provozních možností dokonce realizují i drobná vylepšení stávajícího stavu budovy, jakým bylo například provedení nové fasády objektu provozního zázemí. S ohledem na stáří smuteční obřadní síně však již pouhá řádná údržba není dostačující a je tak nutné přistoupit k zásadnějším zásahům do objektu, jakým byla například v loňském roce realizovaná výměna oken a dveří v provozním zázemí a prostorech pro pozůstalé. Práce spojené s výměnou otvorových výplní byly provedeny řádně a s ohledem na specifický provoz smuteční obřadní síně a přilehlého městského hřbitova. V současné době ještě zbývá provést dokončovací zednické práce tak, aby smuteční obřadní síň i v letech následujících mohla důstojně plnit svůj účel.

 

Budovu pohřební služby a smuteční obřadní síně Technických služeb města Jičína nyní zdobí sněhově bílá orámování skleněných výplní, po černé též charakteristické barvě smutku mnoha států. Lze si jen přát, aby již pouhý odstín navodil klid zasněžené zimy, onen čas symbolizující nerušený spánek mrtvých a utišil žal živých, kteří je přicházejí doprovodit na jejich poslední cestu a s vděčností za společné chvíle navštěvují jejich místa odpočinku.

O tom, jak snáze prožívat tyto tak těžké chvíle, zase někdy příště ... 

                                                          

13.01.2017                                                                     Dana Rejmanová, správce hřbitovů TSMJ

© 2022 - Pohřební služba Maják - Technických služeb města Jičína, webové stránky od Hostujeme.cz, s.r.o. & Oktábec Tomáš