POHŘEBNÍ SLUŽBA MAJÁK - TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA JIČÍNA


Klidný, šťastný, úspěšný a ve zdraví prožitý rok 2021

3.1.2021

Pršelo. Dešťové kapky poletovaly vzduchem a dopadnuvše ulpívaly na pozemských předmětech, držely se na hranách historických křížů, stékaly po pískovcových sochách, míjely se i potkávaly klesajíce přírodní paletou barev malíře podzimu … Jev obvykle doprovázející strohé komentáře popisného sdělení pochmurného počasí … Nevlídno, chladno, sychravo … Avšak zároveň „v onom nečase“ kolik krásy! Před očima se odehrával film … Zastavil spěchající kroky a nabídl nespočet vjemů, přinutil zaposlouchat se, pozorovat i oči zavřít, vzpomínat, ba dokonce otevíral dveře historii, fantazii i snění …


Vždyť každý jejich fyzický pohyb – onen průlet z nebeských výšin do pozemské sféry – doprovázel notový záznam, jenž tradiční kulisu hřbitovní scény klidu a ticha obohatil pravidelnými uklidňujícími zvuky a celkové atmosféře vizuální pestrosti uměleckých děl posazených do přírodní dokonalosti zvyšoval podtón pietní důstojnosti a násobil romantické doteky trojrozměrné malebnosti. Výrazně podtrhoval poselství pro živé i zesnulé - onu symfonii vnějšího světa a vnitřního ticha, rozjímání, vzpomínání, ale i zasnění, nadšení, pokory a krásy, či umem lidských rukou zobrazenou naději, jistotu věčného života – spásy …


Ve spěchající a posléze rozjímající duši souhra zvukového obrazu rozhostila blahodárný klid i nezměrný úžas. Kolik myšlenek, kolik nečekaných překvapení, kolik dechberoucího údivu v jednom jediném okamžiku…


Kolik bohatství předají i připomenou kapky studeného deště … dávajíce možnost nahlédnout na vše, co v září slunce zůstává nepovšimnuto, skryto, v oslnivém lesku svitu přehlédnuto, …
 

Nechť i na každém z Vás spočine, co kdo hledá a každý najde, po čem touží, neb tak, jako v nečase může být zobrazena všeobjímající krása, i v těžkostech života současné doby může být někde, v úhlech pohledů a postojů, v hloubi chování a jednání, skryt klíč ke štěstí a radosti, k návratu do niterného klidu a celkové pohody …
 

Klidný, šťastný, úspěšný a ve zdraví prožitý rok 2021
 

srdečně přeje Dana Rejmanová a kolegové městské Smuteční obřadní síně 

provozované Pohřební službou Technických služeb 

MAJÁK

© 2022 - Pohřební služba Maják - Technických služeb města Jičína, webové stránky od Hostujeme.cz, s.r.o. & Oktábec Tomáš